Ons Kantoor

De visie bij Nijenhuis advocatuur is het verzorgen van goede juridische dienstverlening die rust op drie pijlers: kwaliteit, resultaatgerichtheid en betrokkenheid. Deze visie wordt doorgevoerd in alle aspecten van de dagelijkse praktijk van onze advocaat en in het werk van het ondersteunend team.

Kwaliteit

De advocaat blijft steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in zijn rechtsgebied, onder meer door het volgen en en het afronden van de verschillende cursussen en trainingen.

Betrokkenheid

Door de grootte van het Nijenhuis advocatuur is het een op een contact tussen cliënt en de advocaat gemakkelijker. De advocaat heeft oog voor de cliënten en onderhoudt het contact met hen. 

Resultaatgerichtheid

Voor een cliënt zijn de juridische finesses van zijn of haar zaak vaak minder interessant. Het gaat immers om het resultaat. Bij de behandeling van uw zaak houdt de advocaat dit altijd voor ogen. Hij streeft dan ook naar een optimale oplossing voor problemen van de cliënt, op zo kort mogelijke termijn gelet op de termijn/ wachttijden van de rechtbanken.

Onze werkwijze

  • Tijdens het eerste gesprek wordt de inhoudelijke kant uw zaak uitgebreid besproken.
  • Aan het eind van het gesprek wordt de opdracht overeenkomst getekend, hiervan kunt u per mail een kopie ontvangen.

Contact

Balthasar Bekkerwei 100
8914 BE Leeuwarden

Email

info@nijenhuisadvocatuur.nl

Telefoon

058 2893837

Mr. J.D. Nijenhuis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • personen- en familierecht (echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregeling, ouderschap en erkenning, jeugdbeschermingsrecht)
  • algemene praktijk (strafrecht).

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.