Rechtsgebieden

Personen- en Familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met familiaire zaken als scheiding, geboorte, afstamming en huwelijk.

Voorbeelden van onderwerpen die onder het personen- en familierecht vallen zijn wijziging van de huwelijkse voorwaarden, naamswijziging (achternaam), adoptie, erkenning/ontkenning vaderschap. Met betrekking tot scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap geeft het personen- en familierecht regels voor de procedure, boedelverdeling, partneralimentatie, co-ouderschap en pensioenafspraken.

Strafrecht

In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden.

Er kan sprake zijn van een overtreding (bijvoorbeeld door rood rijden, op verboden terrein lopen of wildplassen) of een misdrijf (bijvoorbeeld fraude, mishandeling of seksueel misbruik).

U kunt bij ons terecht als verdachte en getuige binnen het het strafrecht.

Huurrecht

Komt de huisbaas de afspraken niet na? Of heeft de huurder een huurachterstand? Dan kunt een beroep doen op een advocaat van Nijenhuis Advocaten.

Voorbeelden van huurrecht:
– ontbinding/ontruiming
– gebreken
– waarborgsommen
– huurcontracten
– incassobureau/deurwaarde

Erfrecht

Het erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.
Het kan zijn dat de overledene in een testament andere wensen heeft laten vastleggen.

Onderwerpen die wij behandelen:
– zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen
– verdelen als u er onderling niet uitkomt
– erfenis met spoed verdelen

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, moet worden bezien of de verzekeraar in het concrete geval de kosten vergoedt. Procedures op het gebied van het personen- en familierecht worden veelal niet gedekt.

Ook ’s avonds en in het weekend op afspraak open!

Omdat veel mensen niet zomaar tijdens werktijd vrij kunnen of willen nemen voor een gesprek met een advocaat, hebben wij aangepaste openingstijden. Het is mogelijk om afspraak te maken voor de avonduren en voor zaterdagochtend.

Contact

Balthasar Bekkerwei 100
8914 BE Leeuwarden

Email

info@nijenhuisadvocatuur.nl

Telefoon

058 2893837

Mr. J.D. Nijenhuis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • personen- en familierecht (echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregeling, ouderschap en erkenning, jeugdbeschermingsrecht)
  • algemene praktijk (strafrecht).

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.