Kosten

Toevoeging

Indien uw inkomen beneden een bepaalde grens blijft, komt u in aanmerking voor een toevoeging. Deze grens kunt u op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand vinden.
Dat betekent dat de staat het grootste deel van de kosten van rechtsbijstand betaalt.

Uurtarief

Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, betaalt u een uurtarief. Wij hanteren een variabel uurtarief. Dit bespreken we met u voordat we met de werkzaamheden beginnen.

Rechtsbijstands Verzekering

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, moet worden bezien of de verzekeraar in het concrete geval de kosten vergoedt. Procedures op het gebied van het personen- en familierecht worden veelal niet gedekt.

Heeft u nog een vraag?

Neem gerust contact met ons op!

Contact

Balthasar Bekkerwei 100
8914 BE Leeuwarden

Email

info@nijenhuisadvocatuur.nl

Telefoon

058 2893837

Mr. J.D. Nijenhuis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • personen- en familierecht (echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregeling, ouderschap en erkenning, jeugdbeschermingsrecht)
  • algemene praktijk (strafrecht).

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.